Koldioxidbudgetprojet för kommuner, regioner och län 2018 Under 2018 genomförs ett samverkansforskningsprojekt i ett samarbete mellan Ramboll, klimatledarskapsnoden och deltagande organisationer med att beräkna lokala koldioxidbudgetar. Projektet utgår från Parisavtalets 2°C-åtagande. För att klara målet finns en begränsad mängd koldioxid, den globala koldioxidbudgeten, som kan släppas ut till atmosfären eftersom […]

Koldioxidbudgetar 2018


What is the role of the university in addressing climate change?   In the wake of the most recent IPCC report, and as voices demanding for the university to step up to the climate change challenge continue to escalate, the Climate Change Leadership Node invites you to join this public conversation on the […]

Nov 27: Climate Change Leadership Symposium


Kom om mingla med oss på Kollaboratoriet för en kväll med tidigare och kommande Zennströmprofessorer i Klimatledarskap. Träffa andra forskare inom området samt studenter från Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS). Kollaboratoriet är till för att utgöra en mötesplats mellan universitetet och föreningar i Uppsala. Under kvällen finns även möjlighet […]

Nov 21: Koldioxidbudgetreleasfest


Students, university staff and friends are kindly invited to join the Climate Change Leadership node (CCL)  at NRHU for a number of exciting workshops, talks, mingles, and events surrounding our activities. In the end of November two former holders of the Zennström CCL Professorship, and the incoming holder, will be […]

Exciting Events in Climate Change LeadershipProject ideas for master students Climate Change Leadership is a growing node that addresses some of the most challenging questions that climate change poses to humanity. It aims to develop novel solutions and enable transformative change in the nexus of science, policy, and innovation. We are interested in connecting with […]

How can students get involved with CCL and Carbon Budgets?


Preliminärt program   12.00: Klimatberäknad lunch 13.00: Kevin Anderson: The Paris Agreement, Equity and Carbon Budgets (på Engelska) Parisavtalet, rättvisa och koldioxidbudgetar: Kevin Anderson, tidigare innehavare av Zennströms professur i Klimatledarskap vid Uppsala universitet, pratar om utmaningarna med att tillämpa Parisavtalet på ett rättvist rätt. 14.00: Bensträckare 14.15: Paneldiskussion och […]

Välkommen den 21 november till en eftermiddag med workshops kring ...October 2018 by Kevin Anderson The IPCC report meticulously lays out how the serious climate impacts of 1.5°C of warming are still far less destructive than those for 2°C. Sadly, the IPCC then fails, again, to address the profound implications of reducing emissions in line with both 1.5 and 2°C. […]

Updated Oct 9: Kevin Anderson – Response to the IPCC ...