Carbon Budget


Koldioxidbudgetprojet för kommuner, regioner och län 2018 Under 2018 genomförs ett samverkansforskningsprojekt i ett samarbete mellan Ramboll, klimatledarskapsnoden och deltagande organisationer med att beräkna lokala koldioxidbudgetar. Projektet utgår från Parisavtalets 2°C-åtagande. För att klara målet finns en begränsad mängd koldioxid, den globala koldioxidbudgeten, som kan släppas ut till atmosfären eftersom […]

Koldioxidbudgetar 2018


Project ideas for master students Climate Change Leadership is a growing node that addresses some of the most challenging questions that climate change poses to humanity. It aims to develop novel solutions and enable transformative change in the nexus of science, policy, and innovation. We are interested in connecting with […]

How can students get involved with CCL and Carbon Budgets?


Preliminärt program   12.00: Klimatberäknad lunch 13.00: Kevin Anderson: The Paris Agreement, Equity and Carbon Budgets (på Engelska) Parisavtalet, rättvisa och koldioxidbudgetar: Kevin Anderson, tidigare innehavare av Zennströms professur i Klimatledarskap vid Uppsala universitet, pratar om utmaningarna med att tillämpa Parisavtalet på ett rättvist rätt. 14.00: Bensträckare 14.15: Paneldiskussion och […]

Välkommen den 21 november till en eftermiddag med workshops kring ...October 2018 by Kevin Anderson The IPCC report meticulously lays out how the serious climate impacts of 1.5°C of warming are still far less destructive than those for 2°C. Sadly, the IPCC then fails, again, to address the profound implications of reducing emissions in line with both 1.5 and 2°C. […]

Updated Oct 9: Kevin Anderson – Response to the IPCC ...


Researchers from the Climate Change Leadership node have been developing Carbon Budget reports for municipalities and counties across Sweden as a scientific underpinning to their climate and energy strategies. Last Thursday, several representatives from participating municipalities and counties joined our researchers, Aaron and Martin, for a participatory session on carbon […]

Municipalities and Counties visit Climate Change Leadership


Uppsala University’s Zennström Professorship in Climate Change Leadership and the Centre for Environment and Development Studies conducts commisioned research and education on carbon budgets and rapid pathways to fossil free futures. We work with municipalities, cities, regions, sectors and organisations that are interested  in developing a carbon budget framework as […]

Uppdragsforskning lokala koldioxidbudgetar / The Swedish Carbon Budget Challenge 2018Last year, Uppsala University’s Zennström Professor in Climate Change Leadership, Kevin Anderson along with colleagues Isak Stoddard and Jesse Schrage at CEMUS, calculated a carbon budget and associated emission reduction for the Swedish Municipality of Järfälla. The report, initally in Swedish, has now been translated to English. You can find […]

Report in English: Carbon Budget and Pathways to a fossil ...


Under 2018 driver CEMUS, Uppsala universitet och Ramböll ett projekt för att beräkna kommunala, regionala och länsvisa koldioxidbudgetar med utgångspunkt i Parisavtalet. En koldioxidbudget har tidigare beräknats för Järfälla kommun, och nu utvidgas projektet till att omfatta alla som vill delta. Denna konferens fungerar som en start på projektet, där […]

5 Juni: Konferens om koldioxidbudgetar för kommuner, län och regioner