Koldioxidbudgetar 2018


Koldioxidbudgetprojet för kommuner, regioner och län 2018

Under 2018 genomförs ett samverkansforskningsprojekt i ett samarbete mellan Ramboll, klimatledarskapsnoden och deltagande organisationer med att beräkna lokala koldioxidbudgetar. Projektet utgår från Parisavtalets 2°C-åtagande. För att klara målet finns en begränsad mängd koldioxid, den globala koldioxidbudgeten, som kan släppas ut till atmosfären eftersom en stor del av koldioxiden ackumuleras där. Utifrån Parisavtalets skrivningar om att detta ska ske på ett rättvist sätt fördelas den globala budgeten först på industrialiserade och icke-industrialiserade länder, och bryts därifrån ner till landsnivå och lokal nivå.

Hur Sveriges nationella budget ska fördelas är en viktig diskussionspunkt i projektet. I rapporterna har vi utgått från metoden ”grandfathering”, eller suveränitetsprincipen, men också diskuterat att ta hänsyn till inkomstskillnader mellan kommuner.

Slutrapporterna till deltagande organisationer kommer i två delar och kan hämtas här.

Just nu planerar vi för 2019 års arbete, ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade att delta.

Som inspiration kan nämnas att EU just röstat igenom att koldioxidbudgetar ska användas samt att staden Manchester i England har antagit följande ambitiösa mål:

  • Proposal one: Manchester adopts the Tyndall Centre’s proposed targets and definition of zero carbon and includes them formally in the Our Manchester and Manchester City Council policy framework. Namely: a limited carbon budget of 15m tonnes CO2 for 2018-2100; 13% year-on year reductions in CO2 from 2018; zero carbon by 2038.
  • Proposal two: Manchester recognises that action on climate change is a fundamental part of achieving the city’s 2025 vision and objectives. And by taking urgent action to become a zero carbon city, starting in 2018, we will achieve more benefits for Manchester’s residents and businesses up to 2025 and beyond.
  • Proposal three: Manchester accelerates its efforts to mobilise all residents, businesses and other stakeholders to take action on climate change, starting in 2018.
  • Proposal four: Manchester puts in place an action plan and the resources needed to stay within the proposed carbon budget, starting in 2018.

 

Under 2018-2019 pågår också ett Vinnovaprojekt med titeln – Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar och simulering samt sam-skapande av klimatåtgärdspaket – ta gärna kontakt med oss om det låter intressant.

 

Kontaktuppgifter:

Martin Wetterstedt, martin.wetterstedt@ccl.uu.se, tel. 018-471 72 13