News


Students from the Climate Change Leadership in Practice CEMUS course invites you to the conference: 11 200 HOURS VS. CLIMATE CHANGE December 20, 2018, in Kollaboratoriet Uppsala, Östra Ågatan 19 Open to the public, no registration needed, welcome!    

Dec 20: Conference – 11 200 HOURS VS. CLIMATE CHANGE


Dec. 2018 By Kevin Anderson [1] and Magdalena Kuchler [2]   This year’s round of climate change negotiations (COP24, the twenty-fourth meeting of the ‘conference of the parties’) is being hosted by the Polish city of Katowice – the proud centre of the countries thriving coal industry and the powerhouse […]

Will Poland’s COP24 Presidency and its addiction to coal undermine ...


Livestream from Katowice: Join the event here from 11.30 am Join former holders of the Zennström Climate Change Leadership Professorship Kevin Anderson, Doreen Stabinsky, with Kelsey Perlman of FERN, Shefali Sharma Director of IATP, and François Delveaux of CIDSE, as they discuss Missing Pathways to Paris: Land, Equity and Systems Change. […]

Dec 6: COP24 Missing Pathways to Paris – Land, Equity ...What is the role of the university in addressing climate change? A conversation with previous holders of the Zennström Climate Change Leadership Professorship, Doreen Stabinsky and Kevin Anderson, and the incoming Zennström Climate Change Leadership Professor Keri Facer. Part 1: Part 2: Join us online for the discussion. Tweet your […]

Climate Change Leadership Symposium


Koldioxidbudgetprojet för kommuner, regioner och län 2018 Under 2018 genomförs ett samverkansforskningsprojekt i ett samarbete mellan Ramboll, klimatledarskapsnoden och deltagande organisationer med att beräkna lokala koldioxidbudgetar. Projektet utgår från Parisavtalets 2°C-åtagande. För att klara målet finns en begränsad mängd koldioxid, den globala koldioxidbudgeten, som kan släppas ut till atmosfären eftersom […]

Koldioxidbudgetar 2018


What is the role of the university in addressing climate change?   In the wake of the most recent IPCC report, and as voices demanding for the university to step up to the climate change challenge continue to escalate, the Climate Change Leadership Node invites you to join this public conversation on the […]

Nov 27: Climate Change Leadership SymposiumKom om mingla med oss på Kollaboratoriet för en kväll med tidigare och kommande Zennströmprofessorer i Klimatledarskap. Träffa andra forskare inom området samt studenter från Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS). Kollaboratoriet är till för att utgöra en mötesplats mellan universitetet och föreningar i Uppsala. Under kvällen finns även möjlighet […]

Nov 21: Koldioxidbudgetreleasfest


Students, university staff and friends are kindly invited to join the Climate Change Leadership node (CCL)  at NRHU for a number of exciting workshops, talks, mingles, and events surrounding our activities. In the end of November two former holders of the Zennström CCL Professorship, and the incoming holder, will be […]

Exciting Events in Climate Change Leadership